Klijenti

PREPORUKE KLIJENATA

Coca-Cola - LED osvetljenje

● Da je kompletna rasveta u našem novom poslovnom prostoru proizvođača LEDEL iz Rusije ● Da je ’’Gratest’’ d.o.o. kao ekskluzivni distributer LEDEL-a u Srbiji kompletan posao koji uključuje projektovanje i isporuku svetiljki uradio profesionalno i u roku ● Da smo izuzetno zadovoljni postignutim rezultatom, gde posebno naglašavamo izuzetan kvalitet postignutog osvetljaja, kvalitet izvedbe svetiljki, izuzetnu boju svetla, ujednačenost osvetljaja, udobnost pri radu zaposlenih ● Da je na objektu ugrađeno 352 komada LEDEL svetiljki ● Na osnovu kvaliteta realizacije pomenutog projekta, odlučili smo da nastavimo saradnju sa firmom ’’GRATEST’’ d.o.o. i u 2019. godini, i trenutno sa inženjerima iz ’’GRATEST’’-a radimo na idejnom arhitektonskom rešenju i budžetskoj proceni nove potencijalne građevinske investicije.

SBB - projektovanje & stručni nadzor

Ovim potvrđujemo da je firma Gratest d.o.o. iz Beograda u periodu od 2015te do danas izvršila u nastavku navedene poslove. Sve usluge izvršili su na vreme, stručno i veoma kvalitetno. Veoma smo zadovoljni međusobnom saradnjom na koju nemamo niti jednu primedbu, a o čemu govori i broj zajedničkih uspešno završenih poslova.

SBB - LED osvetljenje

● Da smo izuzetno zadovoljni korisnici LED osvetljenja tj. LED svetiljki proizvođača LEDEL iz Rusije ● Da smo korisnici LED osvetljenja tj. LED svetiljki proizvođača LEDEL iz Rusije na ukupno 40 naših poslovnih objekata i poslovnica u Srbiji ● Da smo izuzetno zadovoljni kvalitetom svetiljki proizvođača LEDEL kao i postignutim osvetljajem ● Da su naši zaposleni izuzetno zadovoljni osvetljenjem svog radnog okruženja ● Da LEDEL svetiljke čine preko 50% ukupnih rasvetnih tela kompletne naše poslovne mreže u Srbiji ● Da nismo imali primedbe na kvalitet, niti da je bilo bilo kakve reklamacije do danas ● Želimo da LED svetiljke proizvođača LEDEL iz Rusije i ’’Gratest’’ d.o.o. kao eksluzivnog distributera LEDEL-a za Srbiju i Balkanski region kao zadovoljni klijenti preporučimo potencijalnim klijentima.