RADIX BEOGRAD

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE

Poslovni objekat
  • lokacija: LUKA BEOGRAD
  • investitor: RADIX D.O.O.
  • godina projektovanja: 2020.
  • godina realizacije: 2021.
  • uloga: GRATEST DOO: Projektovanje i distrbucija LED rasvete

Za potrebe kompanije Radix iz Beograda uradili smo projekat rekonstrukcije postojećeg industrijskog objekta u Luci Beograd, bruto površine 14.500,00 m2. Postojeći objekat sastojao se iz dve celine. Magacinske zgrade i administrativne zgrade koja je sa zgradom magacina bila spojena u prizemlju. Izvršena je rekonstrukcija, adaptacija i prenamena prostora. Od administrativne zgrade i dela magacinske zgrade formirane su kancelarije za potrebe zaposlenih u kompaniji, sala za predavanja i obuke zaposlenih kao i galerija moderne umetnosti sa pripadajućim kafe prostorom. Od ostatka magacinskog prostora u prizemlju formirano je paletno skladište i depo za slike, dok se na višim etažama tj tri etaže formiran skladišni prostor sa pratećim prostorijama za zaposlene kao i prostorije neophodne za funkcionisanje magacinskih poslova. Na četvrtoj povučenoj etaži formirana čajna kuhinja sa zajedničkim  prostorom za odmor i relaksaciju zaposlenih sa velikom panoramskom terasom. Postojeći objekat izgrađen je u tipičnom stilu sedamdesetih, za ovaj tip objekata. Intervencijom na objektu ne izlazi se iz postojećeg gabarita objekta i uz modernizaciju završnih materijala zadržava se poslovni funkcionalni duh kako u materijalima tako i u izrazu. Građevina je uklopljena u okolni prostor i konceptualno zadovoljava sve funkcije koje su postavljene kao ciljni zahtevi. Oblikovanje objekta i izbor građevinskih materijala i konstrukcije usaglašen je sa karakteristikama ovakvog tipa objekta, klimatskim uslovima lokacije, uslovima propisanog veka trajanja osnovnih konstrukcija i jednostavnog održavanja, sanitarno - higijenskim i drugim normama. Za kompletan prostor uradjen je i projekat osvetljenja. Kompletan objekat spolja i unutra osvetljen je LEDEL led rasvetom i to modelima: L office 32 S Premium, Radian 25 New, Radian 15 New, L industry 36, Street X1, L school 16 Premium, L trade Standart 55, L trade Standart 32, L office 32 Premium, L school 32 S Premium, L school 32 Premium, Sveteco New 8. Galerija je osvetljena šinskim reflektorima za muzejsko osvetljenje.  

Rekonstrukcija fasade
Spoljašnji izgled objekta
Spoljašnji izgled objekta
Prilazna terasa - ulaz u Galeriju modernog slikarstva
Prilazna terasa - ulaz u poslovni prostor
Magacin
Galerija modernog slikarstva
Kafe uz galeriju
Toaleti
Ulazni hol poslovnog objekta
Kancelarija
Hodnik
Magacinski prostor
Magacinski prostor
Kancelarija
Hodnik
Stepenišni prostor
Stepenišni prostor