SBB, BEOGRAD NA VODI, TC GALERIJA, BEOGRAD

PROJEKAT KORPORATIVNOG ENTERIJERA

Eksterijer poslovnice
  • lokacija: SBB, BEOGRAD NA VODI, TC GALERIJA, BEOGRAD
  • investitor: SBB DOO BEOGRAD
  • godina projektovanja: 2020.
  • godina realizacije: 2020.
  • uloga: GRATEST DOO: Projektovanje, stručni nadzor i distrbucija LED rasvete

Za potrebe nove poslovnice SBB u tržnom centru Galerija u okviru kompleksa Beograd na vodi, izvšene su usluge projektovanja enterijera po novim SBB dizajn standardima, kao i usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji ovog prostora. Rekonstrukcija enterijera, GRATEST tima je pored arhitektonske sveske sadržala je i sve ostale delove projekta, kao što su: Konstrukcija, Elektroenergetske instalacije, Telekomunikacione i signalne instalacije, Termotehničke instalacije itd. Pored projektovanja i stručnog nadzora, GRATEST DOO bio je zadužen i za distribuciju kompletne  LED rasvete.  

Eksterijer poslovnice
Enterijer poslovnice
Enterijer poslovnice;
Enterijer poslovnice