SBB, BEOGRAD

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE ENTERIJERA

  • lokacija: Beograd, Novi Beograd TC Merkator
  • investitor: SBB DOO BEOGRAD
  • godina projektovanja: 2017.
  • godina realizacije: 2017.
  • uloga: GRATEST DOO: Projektovanje, stručni nadzor i distribucija LED rasvete

Za potrebe nove poslovnice SBB DOO Beograd na Novom Beogradu u TC Merkator, izvšene su usluge projektovanja enterijera po novim SBB korporativnim dizajn standardima, kao i usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji ovog prostora. Prilikom izrade projekta rekonstrukcije enterijera, GRATEST tim je pored arhitektonske sveske izradio i sve ostale delove projekta, kao što su: Konstrukcija, ViK, Elektroenergetske instalacije, Telekomunikacione i signalne instalacije i Termotehničke instalacije. Pored projektovanja i stručnog nadzora, GRATEST DOO bio je zadužen i za distribuciju dela LED rasvete za poslovni prostor proizvođača LEDEL.

SBB MERKATOR BEOGRAD - ENETERIJER - SHOWROOM
Enterijer poslovnice
PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR
Eksterijer poslovnice
PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR - korporativni dizajn
Eksterijer poslovnice