SBB, Niš

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE ENTERIJERA

PROJEKTOVANJE I STRUČNI NADZOR - SBB NIŠ - ČEKAONICA - korporativni dizajn
Projektovanje enterijera Showroom-a poslovnice; Svetiljke Ledel:Radian 25 NEW
  • lokacija: Niš
  • investitor: SBB DOO BEOGRAD
  • godina projektovanja: 2017.
  • godina realizacije: 2017.
  • uloga: GRATEST DOO: Projektovanje i stručni nadzor

Za potrebe nove poslovnice SBB DOO Beograd u Nišu, izvšeno je projektovanje korporativnog enterijera po novim SBB dizajn standardima, kao i usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji ovog prostora. Prilikom izrade projekta rekonstrukcije enterijera, GRATEST tim je pored arhitektonske sveske izradio i sve ostale delove projekta, kao što su: Konstrukcija, ViK, Elektroenergetske instalacije, Telekomunikacione i signalne instalacije i Termotehničke instalacije. Pored projektovanja i stručnog nadzora, GRATEST tim bio je zadužen i za izradu projektno-tehničke dokumentacije i ishodovanje saglasnosti i rešenja o odobrenju za postavljanje sredstava oglašavanja (svetleće reklame i nalepnice) a sve u skladu sa zahtevima marketing službe SBB DOO.