SBB, RK ZEMUN, Beograd

PROJEKAT KORPORATIVNOG ENTERIJERA

Enterijer poslovnice;
  • lokacija: ZEMUN-BEOGRAD, RK ZEMUN
  • investitor: SBB DOO BEOGRAD
  • godina projektovanja: 2019.
  • godina realizacije: 2019.
  • uloga: GRATEST DOO: Projektovanje, stručni nadzor i distrbucija LED rasvete

Za potrebe nove poslovnice SBB DOO RK Zemun, Zemun, izvšene su usluge projektovanja enterijera (rekonstrukcija enterijera) po novim SBB dizajn standardima, kao i usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji ovog prostora. Rekonstrukcija enterijera, GRATEST tima je pored arhitektonske sveske sadržala je i sve ostale delove projekta, kao što su: Konstrukcija,  Elektroenergetske instalacije, Telekomunikacione i signalne instalacije. Pored projektovanja i stručnog nadzora, GRATEST DOO bio je zadužen i za distribuciju dela LED rasvete za poslovni prostor proizvođača LEDEL. Za osvetljenje poslovnice korišćeni su sledeći modeli LEDEL svetiljki: L - office 32 premium, Radian 25 NEW, L-school 16 Premium, L-school 32 S Premium

Enterijer poslovnice;
Enterijer poslovnice;