SBB, VIDIKOVAC

PROJEKAT KORPORATIVNOG ENTERIJERA

  • lokacija: Beograd
  • investitor: SBB DOO BEOGRAD
  • godina projektovanja: 2018.
  • godina realizacije: 2018.
  • uloga: GRATEST DOO: Projektovanje i stručni nadzor, distribucija LED rasvete

Za potrebe nove poslovnice SBB DOO Beograd u Beogradu, urađen je dizajn korporativnog enterijera prema SBB dizajn standardima, kao i usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji ovog prostora. Prilikom izrade projekta rekonstrukcije enterijera, GRATEST tim je pored arhitektonske sveske izradio i sve ostale delove projekta, kao što su: Konstrukcija, ViK, Elektroenergetske instalacije, Telekomunikacione i signalne instalacije i Termotehničke instalacije.

korporativni enterijer
Korporativni enterijer poslovnice
korporativni enterijer
Enterijer poslovnice - dizajn korporativnog enterijera