SBB, VRŠAC

PROJEKAT REKONSTRUKCIJE ENTERIJERA

REKONSRUKCIJA ENTERIJERA - SHOWROOM - DIZAJN KORPORATIVNOG ENTERIJERA
Showroom poslovnice - dizajn korporativnog enterijera. Ledel svetiljka iznad naplatnog pulta: L-school 32 premium
  • lokacija: Vršac
  • investitor: SBB DOO BEOGRAD
  • godina projektovanja: 2016.
  • godina realizacije: 2016.
  • uloga: GRATEST DOO: Projektovanje i stručni nadzor

Za potrebe nove poslovnice SBB DOO Beograd u Vršcu, urađen je dizajn korporativnog enterijera prema SBB dizajn standardima, kao i usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji ovog prostora. Prilikom izrade projekta rekonstrukcije enterijera, GRATEST tim je pored arhitektonske sveske izradio i sve ostale delove projekta, kao što su: Konstrukcija, ViK, Elektroenergetske instalacije, Telekomunikacione i signalne instalacije i Termotehničke instalacije. Pored projektovanja i stručnog nadzora, GRATEST tim bio je zadužen i za izradu projektno-tehničke dokumentacije i ishodovanje saglasnosti i rešenja o odobrenju za postavljanje sredstava oglašavanja (svetleće reklame i nalepnice) a sve u skladu sa zahtevima marketing službe SBB DOO.

REKONSRUKCIJA ENTERIJERA - SHOWROOM - DIZAJN KORPORATIVNOG ENTERIJERA
Enterijer poslovnice
REKONSRUKCIJA ENTERIJERA - DIZAJN KORPORATIVNOG ENTERIJERA
Enterijer poslovnice